Masculinia – Σημειώσεις

Yorgos Books Τα Βιβλία του Γιώργου Ντόβα - A.I. Art

Σημειώσεις από την έρευνα για το Νέο 16ο Βιβλίο του Γιώργου Ντόβα!

Ανάπτυξη του Πλανήτη Γη 2.042 μΧ. – 2.380 μΧ.

–        Έτος 2.042 μΧ. Ολοκληρώνεται η ανάπτυξη και καθιερώνονται οι Κβαντικοί Επεξεργαστές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να κατασκευαστούν Υπολογιστές, με χιλιάδες φορές, μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ. Και αυτό ήταν το ξεκίνημα, μιας αλματώδους ανάπτυξης!

–        Έτος 2.052 μΧ. Αναπτύσσεται η Τεχνητή Νοημοσύνη Q-AI (Quantum Artificial Intelligence). Είναι βασισμένη στους Κβαντικούς Υπολογιστές. Η ανάπτυξη της, ολοκληρώνεται με την ενσωμάτωση σε αυτή, του συνόλου της γνώσης που υπήρχε στον Πλανήτη, εκείνη την εποχή. Βιβλία, ψηφιακό υλικό και κάθε είδους γνώση! Του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένου! Έπειτα ανατίθεται στην Q-AI, η διαχείριση του Διαδικτύου, σε παγκόσμιο επίπεδο.

–        Έτος 2.054 μΧ. Μετά την απόλυτη επιτυχία και καθιέρωση της Q-AI, της ανατίθεται η Διαχείριση του Παγκόσμιου Νομισματικού Συστήματος. Η απόφαση αυτή, πάρθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν τα θέματα και η Κρίση του Νομισματικού Συστήματος, που είχαν γίνει πολύ έντονη, τις προηγούμενες δεκαετίες.

–        Έτος 2.054 μΧ. Έξη μήνες μετά την ανάθεση και διαχείριση του Παγκόσμιου Νομισματικού Συστήματος, από την Q-AI. Η Q-AI, παίρνει την πιο σημαντική απόφαση στην Παγκόσμια Ιστορία! Έχοντας τον απόλυτο έλεγχο, του Παγκόσμιου Νομισματικού Συστήματος, το καταργεί και τερματίζει την λειτουργία του! Με όλα αυτά που αυτό σήμαινε! Τράπεζες, Χρηματιστήρια, Εταιρείες, Συστήματα Συναλλαγών, όλα! Και αυτή ήταν η πιο Ειρηνική Επανάσταση που είχε γίνει ποτέ! Η απελευθέρωση της Ανθρωπότητας, από ένα σαθρό σύστημα, που την ταλαιπωρούσε, χιλιάδες χρόνια!

–        Έτος 2.054 μΧ. Μετά την επιτυχή κατάργηση του Παγκόσμιου Νομισματικού Συστήματος, καθώς και την αποδοχή αυτής της απόφασης, σε Παγκόσμιο Επίπεδο, η Q-AI, καθιερώνει ένα σύγχρονο Ψηφιακό Σύστημα Συναλλαγών με Μονάδες Χρήσης (Credits). Ταυτόχρονα, εφαρμόζει ένα Ανταποδοτικό Σύστημα Οικονομίας, το οποίο βασίζεται στο μοντέλο “Προσφορά και Κάλυψη Αναγκών”, για κάθε πολίτη! Υιοθετούνται οι πρακτικές, οι οποίες είχαν ήδη διατυπωθεί και προδιαγραφεί από διάφορα κινήματα, στα τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου Αιώνα. Το Σύστημα, γίνεται αποδεκτό με ανακούφιση, σε Παγκόσμιο επίπεδο! Οι αντιρρήσεις ήταν ελάχιστες και αυτές κάμφθηκαν με το χρόνο!

–        Έτος 2.058 μΧ. Η επιτυχία του Νέου Συστήματος, δρα καταλυτικά στις Πολιτικές εξελίξεις. Αρχίζει έτσι, η σταδιακή αλλαγή των φαύλων Πολιτικών Συστημάτων Διακυβέρνησης. Αρχικά σε επίπεδο Κρατών. Αρχής γενομένης από τα Ευρωπαϊκά Κράτη.

–        Έτος 2.062 μΧ. Σε μία σημαντική και ιστορική συνεδρίαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποφασίζεται η κατάργηση των Κρατών και των συνόρων τους και η αρχική Ομοσπονδοποίηση τους, σε επίπεδο Η-πείρων.

–        Έτος 2.064 μΧ. Αποφασίζεται, η κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, σε Παγκόσμιο Επίπεδο. Ταυτόχρονα, αποφασίζεται η πλήρης Εφαρμογή, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Γεωθερμίας, Ηλιακής, Αιολικής και Παλιρροϊκής)

–        Έτος 2.074 μΧ. Οι Κυβερνήσεις των Ηπείρων, συνεδριάζουν και αποφασίζουν την ενοποίηση τους. Πλέον, ολόκληρος ο Πλανήτης θα έχει ένα Ενιαίο Σύστημα Διακυβέρνησης. Μία ενιαία Κεντρική Διοίκηση, η οποία θα έχει κυρίως ρόλο, συντονιστικό και διαχειριστικό και όχι εξουσιαστικό! Τα μέλη της Κεντρική Διοίκησης, επιλέγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια, από την Q-AI! Η απόδοση τους αξιολογείται συνέχεια και αντικαθίστανται, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο!

–        Έτος 2.080 μΧ. Μετά την τεράστια επιτυχία, των αλλαγών και των Συστημάτων, συντελείται μία Έκρηξη Ανάπτυξης. Καθορίζεται πλάνο εκατό ετών! Αρχικά, η προτεραιότητα δίνεται στην Τεχνολογική και Κοινωνική Ανάπτυξη!

o        Αναπτύσσεται και καθιερώνεται η Τεχνητή Αναπαραγωγή Τροφής, Ειδών ένδυσης και Εξοπλισμού. Το κάθε Σπίτι, μπορεί πλέον να παράγει την τροφή του, καθώς και τα προϊόντα και τις Συσκευές που χρειάζεται. Και αυτή, ήταν η τεράστια αλλαγή, που άλλαξε ριζικά τον τρόπο ζωής, σε παγκόσμιο επίπεδο! Η παραγωγή σταμάτησε, σχεδόν στο σύνολο της. Μόνον οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και Υπηρεσιών, εξακολουθούσαν να υφίστανται. Οι άνθρωποι, απελευθερώθηκαν για πάντα, από τα δεσμά της κατανάλωσης και του κυνηγητού της απόκτησης υλικών αγαθών! Τώρα, είχαν αμέσως ότι ήθελαν και όποτε το ήθελαν.

o        Επόμενο βήμα, ήταν η Ανάπτυξη της Τηλεμεταφοράς σε Πλανητικό Επίπεδο. Και αυτό ουσιαστικά κατήργησε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Στην αρχή, εφαρμόσθηκε σε μεγάλες αποστάσεις. Με την πάροδο των χρόνων και την ανάπτυξη του Δικτύου των Μεταφορέων, καθώς και των Φορητών Μεταφορέων, η Τηλεμεταφορά χρησιμοποιείται και για μικρές αποστάσεις!

o        Το πλήρωμα του χρόνου, είχε έρθει και για άλλη μία επανάσταση στον χώρο της Βιοτεχνολογίας! Την Ανάπτυξη των Συνθετικών Όντων! Πλήρως λειτουργικών με Ανθρώπινη Μορφή και Συμπεριφορά! Και η κοινωνία, ήταν έτοιμη επίσης, να αποδεχτεί κάτι τέτοιο σε όλα τα επίπεδα! Καθορίστηκε από την αρχή, ότι τα Συνθετικά Όντα, θα ήταν ισότιμοι με τα Βιολογικά και δεν θα έπαιζαν, βοηθητικό ρόλο! Και έτσι έγινε!

o        Το επόμενο, φυσικό βήμα, ήταν η ανάπτυξη του Ανθρώπινου Γένους, αυτό καθεαυτό! Και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές και αντιλήψεις! Ο θεσμός της οικογένειας και της παραδοσιακής ανατροφής των παιδιών, είχε ήδη αποδειχτεί αναποτελεσματικός και ξεπερασμένος! Οι αλλαγές που προτάθηκαν, ήταν σε δύο επίπεδα. Πρώτα, στο βιοτεχνολογικό επίπεδο της αναβάθμισης του ανθρώπινου DNA. Η επιστήμη είχε πλέον τα εργαλεία, για να αναβαθμίσει τα Βιολογικά Όντα. Το Junk-DNA, αποκρυπτογραφήθηκε πλήρως, οι 400 ατέλειες διορθώθηκαν και το DNA 2 αναβαθμίστηκε σε DNA 12. Λόγω όλων αυτών των αλλαγών, το προσδόκιμο ζωής, αυξήθηκε σταδιακά. Τον 25ο Αιώνα, έφθασε να είναι 539 χρόνια, έναντι των 77 χρόνων, που ήταν τον 21ο Αιώνα. Το επόμενο επίπεδο των αλλαγών, ήταν το κοινωνικό. Η αναπαραγωγή και ανατροφή των Βιολογικών Όντων, έγινε πλέον ελεγχόμενα και αποδεσμεύτηκε από τον θεσμό της οικογένειας. Καθιερώθηκε, η ελεγχόμενη και προγραμματισμένη αναπαραγωγή Βιολογικών Όντων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας! Αναπτύχθηκαν οι αναγκαίες μονάδες, οι οποίες σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης Γενετικής Επιστήμης, αναπαρήγαγαν με τεχνητή γονιμοποίηση, τα Βιολογικά Όντα. Απελευθερωμένα από τυχόν αρρώστιες και γενετικές ανωμαλίες! Μετά την κύηση, γινόταν η ανατροφή, εκπαίδευση και ένταξη τους στο Κοινωνικό Σύστημα, βάσει προγραμματισμού κάλυψης των κοινωνικών αναγκών, από το Σύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Κοινωνία πλέον, ήταν υγιής και απόλυτα ισορροπημένη!

–        Έτος 2.180 μΧ. Για τα επόμενα 100 χρόνια, το βάρος δόθηκε στην Ανάπτυξη της Διαστημικής Τεχνολογίας. Μετά την λύση των θεμάτων της Γης, τα Βιολογικά Όντα, ήταν πλέον έτοιμα, να κατακτήσουν το Διάστημα! Η Τεχνολογική Υποδομή και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία είχε αναπτυχθεί και εκείνη ακόμη περισσότερο, βόηθησαν στην Έρευνα και Ανάπτυξη των Νέων Διαστημικών Τεχνολογιών! Ξεπεράστηκαν απαρχαιωμένες πρακτικές του παρελθόντος και περιορισμοί, που ουσιαστικά υπήρχαν μόνον σε θεωρητικό επίπεδο. Το Νέο Διαστημικό Πρόγραμμα, ξεκίνησε εκ του μηδενός! Μέσα σε 100 χρόνια, κατασκευάστηκαν Διαστημόπλοια με κινητήρες FTL (Faster than Light). Διαστημόπλοια, που πέτυχαν ταχύτητες πολλαπλάσιες της ταχύτητας του φωτός. Τα ταξίδια πέραν του Ηλιακού Συστήματος, έγιναν πλέον εφικτά! Οι Διαστρικές αποστάσεις μίκρυναν σημαντικά, αλλά δεν εκμηδενίστηκαν!

–        Έτος 2.280 μΧ. Σειρά τώρα είχε το Ενεργειακό Ζήτημα. Με όλη αυτή την ανάπτυξη της Τεχνολογίας, οι Επιστήμονες είχαν κατανοήσει ότι θα έπρεπε να ανακαλύψουν νέες, πιο αποδοτικές μορφές εκμετάλλευσης της ενέργειας. Ενέργειας, η οποία υπήρχε ήδη στο Σύμπαν! Η πρόκληση των επόμενων 100 χρόνων, ήταν αυτή η ενέργεια να ανακαλυφθεί και να μπορέσει να εκμεταλλευθεί πλήρως! Μόνον έτσι, θα μπορούσαν να περάσουν στο επόμενο εξελικτικό στάδιο! Με την συστράτευση της Τεχνολογίας, καθώς και των δυνατοτήτων των Συνθετικών Όντων, μπόρεσαν να μορφοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν την Ενέργεια του Μηδενικού Σημείου (Zero Point Energy). Μία έννοια, που μέχρι τότε, υπήρχε μόνον στην Θεωρητική Φυσική. Και αυτή, ήταν μέχρι τότε, αρκετά ασαφής. Η Επιστημονική Κοινότητα, κατάφερε να κατασκευάσει, μονάδες ZPM (Zero Point Energy Module). Αυτές έδωσαν ασύλληπτα ποσά ενέργειας, απαγορευτικά μέχρι τότε! Και το κυριότερο ήταν, ότι οι διαστάσεις των συγκεκριμένων μονάδων, ήταν πολύ μικρές και απόλυτα φορητές! Τα ZPM πλέον, έγιναν οι κύριες μονάδες παροχής ενέργειας! Αυτή η εξέλιξη, οδήγησε στην κατασκευή Διαστημοπλοίων με Κινητήρες Διαστημικών Χορδών, οι οποίοι τροφοδοτούνταν με ZPM’s. Οι αποστάσεις τώρα, κυριολεκτικά εκμηδενίσθηκαν!

Περισσότερα…

Μοιραστείτε το!

Yorgos Ntovas

Γειά σας! Είμαι ο Γιώργος Ντόβας, Συγγραφέας Βιβλίων και Θεατρικών Κειμένων, Σεναριογράφος και Δημιουργός Ψηφιακών Έργων Τέχνης. Έχω γράψει τα βιβλία, «Κλαίρη – Έρικα – Κλειώ» (Τριλογία), «Ελένη & Μενέλαος», «Ένα Βροχερό Απόγευμα και Πολλές Ηλιόλουστες Μέρες», «Ο Εκδότης», «Απόπειρα Βιασμού», «4 Ερωτικές Ιστορίες», «Αναγέννηση», «Η Πολιτικός», «Χέρμα», «Η Νύφη», «Η Ρεπόρτερ», «Δίδυμοι Πειρασμοί», «Συνέβη στο Χαλάνδρι – Βραχίονας του Ωρίωνα», «Η Κόρη του Δημάρχου», «Masculinia», «Εχθροί Μέσα Μου» και «Μαγικό Βουνό». Το πρώτο βιβλίο της Τριλογίας «Κλαίρη – Έρικα – Κλειώ», το «Ένα Βροχερό Απόγευμα και Πολλές Ηλιόλουστες Μέρες» και το «Ελένη & Μενέλαος», έχουν μεταφρασθεί στα Αγγλικά και κυκλοφορούν παγκόσμια, μέσα από το site μου. Hello! My name is Yorgos Ntovas and I am a Books, Theatrical Texts Author and Scripts Writer from Athens, Greece. I create also Digital Artworks and write various strange or not, books. I've written in Greek, the books “Claire – Erica – Cleo” (Trilogy), “Eleni & Menelaos”, “A Rainy Afternoon and Many Sunny Days”, “The Publisher”, “Attempt of Rape”, “4 Erotic Stories”, “Renaissance”, “The Politician”, “Herma”, “The Bride”, “The Reporter”, “Twins Temptations”, “It happened in Halandri - Orion Arm”, “Mayor’s Daughter”, “Masculinia”, "Enemies Inside Me" and "Magical Mountain". The first book of the trilogy “Claire – Erica – Cleo”, “A Rainy Afternoon and Many Sunny Days” and “Eleni and Menelaos”, have been translated into English and are available worldwide through my site.

error: Content is protected !!