Τα Βιβλία του Γιώργου Ντόβα

Τα Βιβλία του Γιώργου Ντόβα

Κλαίρη-Έρικα-Κλειώ 

Το 1ο Βιβλίο του Γιώργου Ντόβα

https://homoastralis.org/claire-erica-cleo.htm

Κλαίρη-Έρικα-Κλειώ – Η Επόμενη Μέρα

Το 2ο Βιβλίο του Γιώργου Ντόβα

https://homoastralis.org/claire-erica-cleo-day-after.htm

Κλαίρη-Έρικα-Κλειώ – Σχέδιο «Αναγέννηση»

Σε διαδικασία συγγραφής

https://homoastralis.org/claire-erica-cleo-project-renaissance.htm

 

https://homoastralis.org/yorgosbooks.htm

Leave a Reply