Σημειώσεις από την έρευνα για το Νέο 16ο Βιβλίο του Γιώργου Ντόβα!

Θεωρία των Υπερχορδών

Η έρευνα γύρω από τη Θεωρία των Χορδών, αποσκοπεί στην εξαγωγή μιας θεωρίας των πάντων. Είναι προς το παρόν η μόνη αξιόπιστη θεωρία Κβαντικής Βαρύτητας, η οποία μπορεί εξίσου καλά να περιγράψει και τις ηλεκτρομαγνητικές και τις άλλες θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις. Στη Θεωρία των Υπερχορδών, περιλαμβάνονται και τα φερμιόνια, οι θεμελιώδεις δομικοί λίθοι της ύλης. Δεν είναι, πάντως, ακόμη γνωστό αν η Θεωρία των Υπερχορδών είναι η ακριβής θεωρία του σύμπαντος, ούτε τα περιθώρια των τιμών των φυσικών σταθερών που προβλέπει.

Περισσότερα…

Support me! Become a Patron! Υποστηρίξτε με! Γίνετε Patron!
error: Content is protected !!